Phụ nữ sau khi sinh thường cảm thấy bị đè nặng với trách nhiệm gia đình, trạng thái tâm lý và sức khỏe chưa ổn định, cộng với việc chưa kịp thích nghi với vai trò mới lại phải lao vào công việc để mưu sinh nên dễ rơi vào trạng thái căng thẳng. Làm […]